5 Aralık 2010 Pazar

say-yeah


aşkı mübarek kılan
içindeki en endersel vaziyette nihayete gelemeyen (bi his)
bilmiyorum ne olacak nihaventin batıdaki en yakın sol minör gamının hali.

bu arada çölde..
siyah segah, almış külli makamını
siyah seyyah, almış küllü yollarını
siyah son ahh, yazmış killi sonlarını
siyah soma(beden),sövmüş kirli soylarına...
ahh siyah say-yeah..

SIRR-I HAFİY.E. (son helâdan selâya zordur koşması)ardından çalınan en yaygın siyah rivayetler makamı varken..
bi yandan kasette çalarken ahiretin hiti,selâ
koşmak en yeşile zormuş yine helâdan.

o - kul yapısı ki..

hayata başlamak lazım en açıktan.
bitirmek lazım gen(') açıktan..
yani en az bi tur koşmak lazım
gök kuşağı aralığından..

nihayette,açık öğretim budur,rengi açıktır.
talebesi azıcık kaçıktır.
sırrı-ı hafiyenin sırrı,açık saçıktır.
sırr-ı hafiyenin,hafif-i ruhuna eşittir.
mübalağasız kalemle haşır neşirdir.
neşr-i hatır huturdur.
hatrı haas-ı mesirdir.
mesrur-u mutmaindir.
mütemadiyen mazbuttur.
mazhar-ı zorludur.
hakim-i bakidir.
kudeması kadimdir.
(eskileri)
sukut-u zabt-ı dardır.

(spon-tane tane yazardır.)